Truyện Dịch

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác. DichTruyen.Net sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Sơ lược

Thiếu soái nói: “Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!” Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai? Thiếu soái lại nói: “Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!” Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu soái phu nhân bắn chết: Thiếu soái ngài bị mù sao? “Phu nhân nhà ta tiểu ý nhu tình, xem trượng phu là trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!” Thiếu soái quỳ gối giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói. Chúng sĩ quan Đốc quân phủ: Mặt mũi là thứ không thể thiếu, thiếu soái làm ơn chừa cho tụi em một chút!

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem56,340
Theo dõi65
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-14.5
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27
 29. 29.chap-28
 30. 30.chap-29
 31. 31.chap-30
 32. 32.chap-31
 33. 33.chap-32
 34. 34.chap-33
 35. 35.chap-34
 36. 36.chap-35
 37. 37.chap-36
 38. 38.chap-37
 39. 39.chap-38
 40. 40.chap-39
 41. 41.chap-40
 42. 42.chap-41
 43. 43.chap-42
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-80
 82. 82.chap-81
 83. 83.chap-82
 84. 84.chap-82.5
 85. 85.chap-83
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-85
 88. 88.chap-86
 89. 89.chap-87
 90. 90.chap-88
 91. 91.chap-89
 92. 92.chap-90
 93. 93.chap-91
 94. 94.chap-92
 95. 95.chap-93
 96. 96.chap-94
 97. 97.chap-95
 98. 98.chap-96
 99. 99.chap-97
 100. 100.chap-98
 101. 101.chap-99
 102. 102.chap-100
 103. 103.chap-101
 104. 104.chap-102
 105. 105.chap-103
 106. 106.chap-104
 107. 107.chap-105
 108. 108.chap-106
 109. 109.chap-107
 110. 110.chap-108
 111. 111.chap-109
 112. 112.chap-110
 113. 113.chap-111
 114. 114.chap-112
 115. 115.chap-113
 116. 116.chap-114
 117. 117.chap-115
 118. 118.chap-116
 119. 119.chap-117
 120. 120.chap-118
 121. 121.chap-119
 122. 122.chap-120
 123. 123.chap-121
 124. 124.chap-122
 125. 125.chap-123
 126. 126.chap-124
 127. 127.chap-125
 128. 128.chap-126
 129. 129.chap-127
 130. 130.chap-128
 131. 131.chap-129
 132. 132.chap-130
 133. 133.chap-130.5
 134. 134.chap-131
 135. 135.chap-132
 136. 136.chap-133
 137. 137.chap-134
 138. 138.chap-135
 139. 139.chap-136
 140. 140.chap-137
 141. 141.chap-138
 142. 142.chap-139
 143. 143.chap-140
 144. 144.chap-141
 145. 145.chap-142
 146. 146.chap-142.5
 147. 147.chap-143
 148. 148.chap-144
 149. 149.chap-145
 150. 150.chap-146
 151. 151.chap-147
 152. 152.chap-148
 153. 153.chap-149
 154. 154.chap-150
 155. 155.chap-151
 156. 156.chap-152
 157. 157.chap-153
 158. 158.chap-154
 159. 159.chap-155
 160. 160.chap-156
 161. 161.chap-157
 162. 162.chap-158
 163. 163.chap-159
 164. 164.chap-160
 165. 165.chap-161
 166. 166.chap-162
 167. 167.chap-163
 168. 168.chap-164
 169. 169.chap-165
 170. 170.chap-166
 171. 171.chap-167
 172. 172.chap-168
 173. 173.chap-169
 174. 174.chap-170
 175. 175.chap-171
 176. 176.chap-172
 177. 177.chap-173
 178. 178.chap-174
 179. 179.chap-175
 180. 180.chap-176
 181. 181.chap-177
 182. 182.chap-178
 183. 183.chap-179
 184. 184.chap-180
 185. 185.chap-181
 186. 186.chap-182
 187. 187.chap-183
 188. 188.chap-184
 189. 189.chap-185
 190. 190.chap-186
 191. 191.chap-187
 192. 192.chap-188
 193. 193.chap-189
 194. 194.chap-190
 195. 195.chap-191
 196. 196.chap-192
 197. 197.chap-193
 198. 198.chap-194
 199. 199.chap-195
 200. 200.chap-196
 201. 201.chap-197
 202. 202.chap-198
 203. 203.chap-199
 204. 204.chap-200
 205. 205.chap-201
 206. 206.chap-202
 207. 207.chap-203
 208. 208.chap-204
 209. 209.chap-205
 210. 210.chap-206
 211. 211.chap-207
 212. 212.chap-208
 213. 213.chap-209
 214. 214.chap-210
 215. 215.chap-211
 216. 216.chap-212
 217. 217.chap-213
 218. 218.chap-214
 219. 219.chap-215
 220. 220.chap-216
 221. 221.chap-217
 222. 222.chap-218
 223. 223.chap-219
 224. 224.chap-220
 225. 225.chap-221
 226. 226.chap-222
 227. 227.chap-223
 228. 228.chap-224
 229. 229.chap-225
 230. 230.chap-226
 231. 231.chap-227
 232. 232.chap-228
 233. 233.chap-229
 234. 234.chap-230
 235. 235.chap-231
 236. 236.chap-232
 237. 237.chap-233
 238. 238.chap-234
 239. 239.chap-235
 240. 240.chap-236
 241. 241.chap-237
 242. 242.chap-238
 243. 243.chap-239
 244. 244.chap-240
 245. 245.chap-241
 246. 246.chap-242
 247. 247.chap-243
 248. 248.chap-244
 249. 249.chap-245
 250. 250.chap-246
 251. 251.chap-247
 252. 252.chap-248
 253. 253.chap-249
 254. 254.chap-250
 255. 255.chap-251
 256. 256.chap-252
 257. 257.chap-253
 258. 258.chap-254
 259. 259.chap-255
 260. 260.chap-256
 261. 261.chap-257
 262. 262.chap-258
 263. 263.chap-259
 264. 264.chap-260
 265. 265.chap-261
 266. 266.chap-262
 267. 267.chap-263
 268. 268.chap-264
 269. 269.chap-265
 270. 270.chap-266
 271. 271.chap-267
 272. 272.chap-268
 273. 273.chap-269
 274. 274.chap-270
 275. 275.chap-271
 276. 276.chap-272
 277. 277.chap-273
 278. 278.chap-274
 279. 279.chap-275
 280. 280.chap-276
 281. 281.chap-277
 282. 282.chap-278
 283. 283.chap-279
 284. 284.chap-280
 285. 285.chap-281
 286. 286.chap-282
 287. 287.chap-283
 288. 288.chap-284
 289. 289.chap-285
 290. 290.chap-286
 291. 291.chap-287
 292. 292.chap-288
 293. 293.chap-289
 294. 294.chap-290
 295. 295.chap-291
 296. 296.chap-292
 297. 297.chap-293
 298. 298.chap-294
 299. 299.chap-295
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Kim Bài Điềm Thê

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Quỳnh Trả lời Chapter 285Báo vi phạm
Sợ là đoạn đối thoại khi trồng cây sẽ làm Khinh Chu về sau đau lòng.
Author Thành viên
Nguyễn Quỳnh Trả lời Chapter 284Báo vi phạm
Rời ơi
" Anh đói rồi" tôi chết mấtemo
Author Khách Lạ
Selina Trả lời Chapter 275Báo vi phạm
emoThích quá đi .
Author Khách Lạ
Meow Trả lời Chapter 238Báo vi phạm
Hay quá ! Bộ này còn tiếp ko hay drop rồi nhỉ.
 • Author
  bảobìnhcutephômaiqueThành viên 1 giây trướcChapter 198Báo vi phạm
  CÒN CHỨemo