Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 74]

[Cập nhật lúc: 20/09/2020 18:00:16]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 21

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 22

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74 - 23

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 74

Truyện gợi ý

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Trong gió đêm của một tháng trước, tôi đã bị trai đẹp cưỡng hôn, còn liên tiếp hai lần! Bổn tiểu thư là ai chứ, là người anh muốn hôn thì hôn sao? Cái gì? Chịu trách nhiệm? Đính hôn? Lấy tôi? NO! Bổn tiểu thư chính bởi vì đào hôn mới bỏ nhà ra đi, bây giờ tự nhiên xuất hiện một nam thần muốn lấy tôi, tôi mới không ...

Lang Quân, Xin Đừng...!

ND: Tổng tài bá đạo đột nhập vào nhà tôi lại là chính là Hắc Lang Vương, cứ ngậm XX của tôi bất kể ngày hay đêm, lại còn nói sẽ cưới tôi về nhà!? Thế giới của quái thú thật là khó hiểu! Nếu như không thể phản kháng được, chi bằng thử len lén hưởng thụ xem sao? -----------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!