Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 17]

[Cập nhật lúc: 20/04/2020 09:40:05]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 17

Truyện gợi ý

Bí mật bóng đêm

Sự xuất hiện bất ngờ của Ma nữ Nghệ Khắc Tư, làm cho cuộc sống của Nhâm Tịch đảo lộn không ít, cả hai cùng giúp nhau trưởng thành, nảy sinh tìm cảm với nhau, Nhâm Tịch một lòng muốn tìm lại ký ức đã mất của Nghệ Khắc Tư, nhưng trong lúc đi tìm ký ức, dần dần phát hiện một bí mật động trời……

Chủ Thần Quật Khởi

Truyện Chủ Thần Quật Khởi Một vị đại năng do không biết lí do mà vẫn lạc, bảo vật của ông là Chủ Thần Điện ( một pháp bảo có thể tạo hóa vạn vật, dùng Nguyên lực chế tạo bất cứ vật gì trong thế gian cũng như giúp xuyên qua các thế giới ) đã bị hư hỏng và rơi xuống Đại Chu thế giới và ở đây nó dựa theo nguyện vọng của chủ nhân trước mà kiếm một vị chủ nhân mới – vì vậy một nhóm Luân Hồi Giả được tuyển raNgô Minh một ...

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Nữ binh đặc chủng trong lần thực hiện nhiệm vụ gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, chết đi chuyển sinh thành Dương Ngọc Hoàn…
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!