Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 15]

[Cập nhật lúc: 18/04/2020 08:49:49]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 21

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 22

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15 - 23

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 15

Truyện gợi ý

Nghịch Lai Thuận Thú

ND: Đạo trưởng hiện đại Phương Thất, vì một sự cố ngoài ý muốn khi luyện đan mà xuyên không, đến một thế giới mới do yêu quái thống trị. Phương Thất xoa tay thể hiện cuối cùng đã có đất dụng võ, quyết tâm làm một luyện yêu nhân hạnh phúc. Chưa từng nghĩ khi tỉnh lại lần nữa bản thân cùng yêu quái đang ở đêm động phòng hoa chúc, còn xảy ra những chuyện không thể miêu tả với tân lang, đối phương trong chớp mắt biến thành to lớn, cái ...

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

ND: [CHƯA CẬP NHẬT] -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX31 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Lang Quân, Xin Đừng...!

ND: Tổng tài bá đạo đột nhập vào nhà tôi lại là chính là Hắc Lang Vương, cứ ngậm XX của tôi bất kể ngày hay đêm, lại còn nói sẽ cưới tôi về nhà!? Thế giới của quái thú thật là khó hiểu! Nếu như không thể phản kháng được, chi bằng thử len lén hưởng thụ xem sao? -----------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!