Truyện Dịch

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Sơ lược

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem6,623
Theo dõi46
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2.1
 3. 03.chap-2.2
 4. 04.chap-3
 5. 05.chap-4
 6. 06.chap-5
 7. 07.chap-6
 8. 08.chap-7
 9. 09.chap-8
 10. 10.chap-9
 11. 11.chap-10
 12. 12.chap-11
 13. 13.chap-12
 14. 14.chap-13
 15. 15.chap-14
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27
 29. 29.chap-28
 30. 30.chap-29
 31. 31.chap-30
 32. 32.chap-31
 33. 33.chap-32
 34. 34.chap-33
 35. 35.chap-34
 36. 36.chap-35
 37. 37.chap-36
 38. 38.chap-37
 39. 39.chap-38
 40. 40.chap-39
 41. 41.chap-40
 42. 42.chap-41
 43. 43.chap-42
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-80
 82. 82.chap-81
 83. 83.chap-82
 84. 84.chap-83
 85. 85.chap-84
 86. 86.chap-85
 87. 87.chap-86
 88. 88.chap-87
 89. 89.chap-88
 90. 90.chap-89
 91. 91.chap-90
 92. 92.chap-91
 93. 93.chap-92
 94. 94.chap-93
 95. 95.chap-94
 96. 96.chap-95
 97. 97.chap-96
 98. 98.chap-97
 99. 99.chap-98
 100. 100.chap-99
 101. 101.chap-100
 102. 102.chap-101
 103. 103.chap-102
 104. 104.chap-103
 105. 105.chap-104
 106. 106.chap-105
 107. 107.chap-106
 108. 108.chap-107
 109. 109.chap-108
 110. 110.chap-109
 111. 111.chap-110
 112. 112.chap-111
 113. 113.chap-112
 114. 114.chap-113
 115. 115.chap-114
 116. 116.chap-115
 117. 117.chap-116
 118. 118.chap-117
 119. 119.chap-117.5
 120. 120.chap-118
 121. 121.chap-119
 122. 122.chap-120
 123. 123.chap-121
 124. 124.chap-122
 125. 125.chap-123
 126. 126.chap-124
 127. 127.chap-125
 128. 128.chap-126
 129. 129.chap-127
 130. 130.chap-128
 131. 131.chap-129
 132. 132.chap-130
 133. 133.chap-131
 134. 134.chap-132
 135. 135.chap-133
 136. 136.chap-134
 137. 137.chap-135
 138. 138.chap-136
 139. 139.chap-137
 140. 140.chap-138
 141. 141.chap-138.2
 142. 142.chap-139.1
 143. 143.chap-139.2
 144. 144.chap-140.1
 145. 145.chap-140.2
 146. 146.chap-141.1
 147. 147.chap-141.2
 148. 148.chap-142.1
 149. 149.chap-142.2
 150. 150.chap-143
 151. 151.chap-144.1
 152. 152.chap-144.2
 153. 153.chap-145.1
 154. 154.chap-145.2
 155. 155.chap-146.1
 156. 156.chap-146.2
 157. 157.chap-147.1
 158. 158.chap-148.1
 159. 159.chap-148.2
 160. 160.chap-149.1
 161. 161.chap-149.2
 162. 162.chap-150.1
 163. 163.chap-150.2
 164. 164.chap-151.1
 165. 165.chap-151.2
 166. 166.chap-152.1
 167. 167.chap-152.2
 168. 168.chap-153.1
 169. 169.chap-153.2
 170. 170.chap-154.1
 171. 171.chap-154.2
 172. 172.chap-155.1
 173. 173.chap-155.2
 174. 174.chap-156.1
 175. 175.chap-156.2
 176. 176.chap-157.1
 177. 177.chap-157.2
 178. 178.chap-158.1
 179. 179.chap-158.2
 180. 180.chap-159.1
 181. 181.chap-159.2
 182. 182.chap-160.1
 183. 183.chap-160.2
 184. 184.chap-161.1
 185. 185.chap-161.2
 186. 186.chap-162.1
 187. 187.chap-162.2
 188. 188.chap-163.1
 189. 189.chap-163.2
 190. 190.chap-164.1
 191. 191.chap-164.2
 192. 192.chap-165.1
 193. 193.chap-165.2
 194. 194.chap-166.1
 195. 195.chap-166.2
 196. 196.chap-167
 197. 197.chap-168.1
 198. 198.chap-168.2
 199. 199.chap-169.1
 200. 200.chap-169.2
 201. 201.chap-170.1
 202. 202.chap-170.2
 203. 203.chap-171.1
 204. 204.chap-171.2
 205. 205.chap-172
 206. 206.chap-173.1
 207. 207.chap-173.2
 208. 208.chap-174.1
 209. 209.chap-174.2
 210. 210.chap-175.1
 211. 211.chap-175.2
 212. 212.chap-176.1
 213. 213.chap-176.2
 214. 214.chap-177.1
 215. 215.chap-177.2
 216. 216.chap-178
 217. 217.chap-179
 218. 218.chap-360
 219. 219.chap-361
 220. 220.chap-362
 221. 221.chap-363
 222. 222.chap-364
 223. 223.chap-365
 224. 224.chap-366
 225. 225.chap-186
 226. 226.chap-367
 227. 227.chap-368
 228. 228.chap-369
 229. 229.chap-370
 230. 230.chap-371
 231. 231.chap-372
 232. 232.chap-373
 233. 233.chap-374
 234. 234.chap-375
 235. 235.chap-376
 236. 236.chap-377
 237. 237.chap-378
 238. 238.chap-379
 239. 239.chap-380
 240. 240.chap-201
 241. 241.chap-381
 242. 242.chap-382
 243. 243.chap-382.5
 244. 244.chap-383
 245. 245.chap-384
 246. 246.chap-385
 247. 247.chap-385
 248. 248.chap-386
 249. 249.chap-387
 250. 250.chap-388
 251. 251.chap-390
 252. 252.chap-391
 253. 253.chap-392
 254. 254.chap-393
 255. 255.chap-394
 256. 256.chap-395
 257. 257.chap-396
 258. 258.chap-397
 259. 259.chap-398
 260. 260.chap-398
 261. 261.chap-399
 262. 262.chap-400
 263. 263.chap-401
 264. 264.chap-402
 265. 265.chap-398.5
 266. 266.chap-389
 267. 267.chap-403
 268. 268.chap-404
 269. 269.chap-405
 270. 270.chap-406
 271. 271.chap-407
 272. 272.chap-408
 273. 273.chap-409
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều

Tần triều cách hiện tại hơn 2 ngàn năm trước rốt cuộc có bí mật gì? Có phải chúng ta thật sự trẻ mãi không già?

Khắc Kim Đại Lão

Chư thiên vạn giới, trăm ngàn hệ thống, ta chỉ hỏi 1 câu -- "có tiền không?"/n/nguyên khí phục sinh, thế giới hiện đại trào lưu tập võ bùng phát, chư thiên hệ thống xâm lấn, vô số phế vật nghịch tập, hệ thống ma vương, hệ thống buốn bán giữa các vị diện, hệ thống trang bức, hệ thống đại hiệp ùn ùn kéo tới./n/nhưng thẩm càn không hề chọn, hắn chỉ muốn có 1 hệ thống có tiền. "không có tiền, đều là cặn bã!" đây là một cố sự, có ...

Đại Đường Vô Song

Nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy chỉ là trò chơi, nhưng mình lại rõ ràng đặt mình vào trong đó ——《 Đại Đường vô song 》 Người chơi Thừa Phong đã lọt vào nhân vật trò chơi bên trong game, trở thành người đó trong truyền thuyết...... Hắn có thể hoàn thành kết thúc vận mệnh loạn thế sao?

Linh Võ Đế Tôn

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
yêu thích Nguyệt Trả lời Chapter 378Báo vi phạm
Triệt ko thể đến với người mình yêu
 • Author
  yêu thích NguyệtKhách Lạ 1 giây trướcChapter 378Báo vi phạm
  Triệt thật đáng thương
Author Khách Lạ
yêu thích Nguyệt Trả lời Chapter 378Báo vi phạm
tác giả ơi cố lênemo
Author Khách Lạ
Hhh Trả lời Chapter 375Báo vi phạm
Triệt đáng iu qué:))) và cũng đáng thương
Author Khách Lạ
Me Trả lời Chapter 370Báo vi phạm
Nguyệt có biết đó là cha chị không nhỉ?emo
Author Thành viên
Hồng Hân Trả lời Chapter 369Báo vi phạm
emoCố lên nhé tác giat oi