Truyện Dịch

Cưng Chiều Vợ Yêu

Sơ lược

Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân. Vậy mà Lịch Tiêm Lạc lại gặp phải chuyện máu chó này. Lấy chồng ngoài ý muốn, chồng lại là một cực phẩm sủng thê cuồng, tổng tài phu nhân tiến giai công lược, dạy em phục thù bạn trai cũ, vả mặt bạn thân

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácThiên giá sủng thê: Tổng tài phu nhân đừng hòng trốn
Tình trạngĐang tiến hành
Thể loạiComedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Lượt xem40,027
Theo dõi53
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-54
 54. 54.chap-55
 55. 55.chap-56
 56. 56.chap-57
 57. 57.chap-58
 58. 58.chap-59
 59. 59.chap-60
 60. 60.chap-61
 61. 61.chap-62
 62. 62.chap-63
 63. 63.chap-64
 64. 64.chap-65
 65. 65.chap-66
 66. 66.chap-67
 67. 67.chap-68
 68. 68.chap-69
 69. 69.chap-70
 70. 70.chap-71
 71. 71.chap-72
 72. 72.chap-73
 73. 73.chap-74
 74. 74.chap-75
 75. 75.chap-76
 76. 76.chap-77
 77. 77.chap-78
 78. 78.chap-79
 79. 79.chap-81
 80. 80.chap-82
 81. 81.chap-83
 82. 82.chap-84
 83. 83.chap-85
 84. 84.chap-86
 85. 85.chap-87
 86. 86.chap-88
 87. 87.chap-89
 88. 88.chap-90
 89. 89.chap-91
 90. 90.chap-92
 91. 91.chap-93
 92. 92.chap-94
 93. 93.chap-95
 94. 94.chap-96
 95. 95.chap-97
 96. 96.chap-98
 97. 97.chap-99
 98. 98.chap-100
 99. 99.chap-101
 100. 100.chap-102
 101. 101.chap-103
 102. 102.chap-104
 103. 103.chap-105
 104. 104.chap-106
 105. 105.chap-107
 106. 106.chap-108
 107. 107.chap-109
 108. 108.chap-110
 109. 109.chap-111
 110. 110.chap-112
 111. 111.chap-113
 112. 112.chap-114
 113. 113.chap-115
 114. 114.chap-116
 115. 115.chap-117
 116. 116.chap-118
 117. 117.chap-119
 118. 118.chap-120
 119. 119.chap-121
 120. 120.chap-122
 121. 121.chap-123
 122. 122.chap-124
 123. 123.chap-125
 124. 124.chap-126
 125. 125.chap-127
 126. 126.chap-128
 127. 127.chap-129
 128. 128.chap-130
 129. 129.chap-131
 130. 130.chap-132
 131. 131.chap-133
 132. 132.chap-134
 133. 133.chap-135
 134. 134.chap-136
 135. 135.chap-137
 136. 136.chap-138
 137. 137.chap-139
 138. 138.chap-140
 139. 139.chap-141
 140. 140.chap-142
 141. 141.chap-143
 142. 142.chap-144
 143. 143.chap-145
 144. 144.chap-146
 145. 145.chap-147
 146. 146.chap-148
 147. 147.chap-149
 148. 148.chap-150
 149. 149.chap-151
 150. 150.chap-152
 151. 151.chap-153
 152. 152.chap-154
 153. 153.chap-155
 154. 154.chap-156
 155. 155.chap-157
 156. 156.chap-158
 157. 157.chap-159
 158. 158.chap-160
 159. 159.chap-161
 160. 160.chap-162
 161. 161.chap-163
 162. 162.chap-164
 163. 163.chap-165
 164. 164.chap-166
 165. 165.chap-167
 166. 166.chap-168
 167. 167.chap-169
 168. 168.chap-170
 169. 169.chap-171
 170. 170.chap-172
 171. 171.chap-173
 172. 172.chap-174
 173. 173.chap-175
 174. 174.chap-176
 175. 175.chap-177
 176. 176.chap-178
 177. 177.chap-179
 178. 178.chap-180
 179. 179.chap-181
 180. 180.chap-182
 181. 181.chap-183
 182. 182.chap-184
 183. 183.chap-185
 184. 184.chap-186
 185. 185.chap-187
 186. 186.chap-188
 187. 187.chap-189
 188. 188.chap-190
 189. 189.chap-191
 190. 190.chap-192
 191. 191.chap-193
 192. 192.chap-194
 193. 193.chap-195
 194. 194.chap-196
 195. 195.chap-197
 196. 196.chap-198
 197. 197.chap-199
 198. 198.chap-200
 199. 199.chap-201
 200. 200.chap-202
 201. 201.chap-203
 202. 202.chap-204
 203. 203.chap-205
 204. 204.chap-206
 205. 205.chap-207
 206. 206.chap-208
 207. 207.chap-209
 208. 208.chap-210
 209. 209.chap-211
 210. 210.chap-212
 211. 211.chap-213
 212. 212.chap-214
 213. 213.chap-215
 214. 214.chap-216
 215. 215.chap-217
 216. 216.chap-218
 217. 217.chap-219
 218. 218.chap-220
 219. 219.chap-221
 220. 220.chap-222
 221. 221.chap-223
 222. 222.chap-224
 223. 223.chap-225
 224. 224.chap-226
 225. 225.chap-227
 226. 226.chap-228
 227. 227.chap-229
 228. 228.chap-230
 229. 229.chap-231
 230. 230.chap-232
 231. 231.chap-233
 232. 232.chap-234
 233. 233.chap-235
 234. 234.chap-236
 235. 235.chap-237
 236. 236.chap-238
 237. 237.chap-239
 238. 238.chap-240
 239. 239.chap-241
 240. 240.chap-242
 241. 241.chap-243
 242. 242.chap-244
 243. 243.chap-245
 244. 244.chap-246
 245. 245.chap-247
 246. 246.chap-248
 247. 247.chap-53
 248. 248.chap-80
 249. 249.chap-249
 250. 250.chap-250
 251. 251.chap-251
 252. 252.chap-252
 253. 253.chap-253
 254. 254.chap-254
 255. 255.chap-254.5
 256. 256.chap-255
 257. 257.chap-256
 258. 258.chap-257
 259. 259.chap-258
 260. 260.chap-259
 261. 261.chap-260
 262. 262.chap-261
 263. 263.chap-262
 264. 264.chap-263
 265. 265.chap-264
 266. 266.chap-265
 267. 267.chap-266
 268. 268.chap-267
 269. 269.chap-268
 270. 270.chap-269
 271. 271.chap-270
 272. 272.chap-271
 273. 273.chap-272
 274. 274.chap-273
 275. 275.chap-274
 276. 276.chap-275
 277. 277.chap-276
 278. 278.chap-277
 279. 279.chap-278
 280. 280.chap-279
 281. 281.chap-280
 282. 282.chap-281
 283. 283.chap-282
 284. 284.chap-283
 285. 285.chap-284
 286. 286.chap-285
 287. 287.chap-286
 288. 288.chap-287
 289. 289.chap-288
 290. 290.chap-289
 291. 291.chap-290
 292. 292.chap-291
 293. 293.chap-292
 294. 294.chap-293
 295. 295.chap-294
 296. 296.chap-295
 297. 297.chap-296
 298. 298.chap-297
 299. 299.chap-298
 300. 300.chap-299
 301. 301.chap-300
 302. 302.chap-301
 303. 303.chap-302
 304. 304.chap-303
 305. 305.chap-304
 306. 306.chap-305
 307. 307.chap-306
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Mật đào tiểu kiều thê

Nàng, Hứa Đào Nhi, tính cách yếu đuối, diện mạo bình thường lại bị ép gả cho Satan giới châu báu. Một năm hôn ước, nàng hoa lệ lột xác cũng dần dần đánh mất trái tim. Hắn, Thượng Quan Tứ, người chấp hành tập đoàn châu báu đứng đầu thành phố, nhà thiết kế hàng đầu, nam nhân Satan. Thân phận của hắn là bí mật vĩnh viễn không thể đoán được. Hai năm trước, hắn bị ép phải cưới một cô nàng vô cùng bình thường. Nhưng lúc hắn rung động ...

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê

Một người là tổng tài có hôn ước với nàng, một người là bạn trai bốn năm luôn mải mê làm việc yêu cầu muốn chia tay, ai mới thật sự là tình yêu đích thực của nàng....
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
nhizd Trả lời Chapter 255Báo vi phạm
cái đ** tổ sư cha bố nhà m, cái đ**mẹ m
M có tin t đẩy bà m xuống cho ông m nhảy xuống vớt cụ m lên chết đuối cả họ m bh
Author Khách Lạ
Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
Đ**** sao thằng na9 đó xứng đáng làm cha à con Noãn Noãn cũng z đi theo thằng na9 lol đell ra j, mẹ mình cũng chẳng đi kiếm, đồ đứa con bất hiếu
Author Khách Lạ
Cuk'ss suk's Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
Tức lắm luôn. Noãn Noãn ko thương mẹ nó à. Mẹ nuôi bao nhiêu năm mà lúc mẹ nó bị lm sao chả thăm thiếc j cả. Nó còn ko quan tâm mẹ mik như thế nào. Tứcemo
Author Khách Lạ
Tramtram Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
Cho dù có là trẻ con thì tao vẫn ghét noãn noãn
Author Khách Lạ
đạt Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
có ai có raw trung quốc k?
Author Khách Lạ
lý Minh Nguyệt Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
emotức quá cả nhà ơi !
Author Khách Lạ
lý Minh Nguyệt Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
emo
Author Thành viên
Minh Thủy Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
muốn khẩu nghiệp quá đi mất
Author Khách Lạ
Bí ngô Trả lời Chapter 256Báo vi phạm
Đm sao đứa con gái của Lê Thiển Lạc lại ko đi tìm mẹ nó mà lại ở cùng với thằng nam9 thế kia, thật đáng hận, bộ nó không biết cha nó làm mẹ nó bị thương à
Author Khách Lạ
nhi tieu thu Trả lời Chapter 255Báo vi phạm
nonononon
Author Khách Lạ
MTCUTE Trả lời Chapter 254Báo vi phạm
ôemoemoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
Author Khách Lạ
Ngọc nekkkkk Trả lời Báo vi phạm
emonghe nói truyện đọc cục súc lắm
 • Author
  Lan Uyển NguyệtKhách Lạ 1 giây trướcChapter 289Báo vi phạm
  Bạn đocj tầm khoảng từ chap 50 đến 150 là toàn na9 ngược nu9 không hà,mấy cái khúc đấy thì đúng là độc giả chửi na9 ghê lắm
 • Author
  An NguyễnKhách Lạ 1 giây trướcChapter 256Báo vi phạm
  Không đâu chỉ tăng song não thôi tuk vl emo
Author Khách Lạ
P Trả lời Chapter 254Báo vi phạm
tức qué hội đồng đánh na9
 • Author
  sakuraKhách Lạ 1 giây trướcBáo vi phạm
  đúng, mk ủng hộ bn 2 tay emo
 • Author
  NAM PHƯƠNGKhách Lạ 1 giây trướcChapter 254Báo vi phạm
  ukm tao ủng hộ mày
Author Khách Lạ
MT Trả lời Chapter 254Báo vi phạm
cái loz gi thế
bao nhiêu sóng gió vẫn chưa đủ
Author Khách Lạ
☘️❤️???? Trả lời Chapter 239Báo vi phạm
Sáp chét r è ad ôi ????????????emo