Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 67]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 16:08:18]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 68

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 69

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 70

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 71

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 72

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 73

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 74

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 75

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 76

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67 - 77

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 67

Truyện gợi ý

Cuộc hành trình của Pháp sư

Một thế giới tồn tại song song giữa thần thánh và ma quỷ! Ai sẽ là người chịu trách nhiệm kết nối với chúng khi chúng mất kiểm soát và hành hạ con người? Câu chuyện về Hongdo Lee một pháp sư có khả năng điều khiển hồn ma tìm kiếm một người mang tên Raven với mục đích riêng của mình!

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker - Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không - thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau?

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!