Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 43]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 16:08:18]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 43

Truyện gợi ý

Triệu Hồi Đến Thế Giới Fantasy

Một thanh niên không dám ra ngoài do mắc chứng bệnh rối loạn giao tiếp và sợ đám đông. anh đã vô tình được triệu hồi đến thế giới fantasy. ở nơi màu nhiệm đó anh có sức mạnh vô song từ những vật dụng mà anh mang theo từ thế giới của mình.

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Her Summonchap 108Lượt xem12,110

Her Summon

Một thanh niên không dám ra ngoài do mắc chứng bệnh rối loạn giao tiếp và sợ đám đông. anh đã vô tình được triệu hồi đến thế giới fantasy. ở nơi màu nhiệm đó anh có sức mạnh vô song từ những vật dụng mà anh mang theo từ thế giới của mình.

Hard Core Leveling Warrior

Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Pee kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, cháu main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!