Truyện Dịch

Hoàng tử Tennis

Sơ lược

Echizen Ryoma gia nhập đội bóng trường Trung Seishun Gakuen, được biết đến là một trong những đội cạnh tranh nhất tại Nhật Bản. Ryoma đã chứng tỏ năng lực của mình bằng chiến thắng bốn thẳng danh hiệu giải Mỹ học cơ sở. Với kỹ năng của mình, Ryoma thách thức một quy luật của Seishun Gakuen sinh viên năm thứ nhất đại diện cho các đội chơi trong các giải đấu cho đến khi mùa hè...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácPrince Of Tennis
Tác giảTakeshi Konomi
Tình trạngĐang tiến hành
Thể loạiComedy, Sports, School Life
Lượt xem3,986
Theo dõi4
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-70
 40. 40.chap-71
 41. 41.chap-72
 42. 42.chap-73
 43. 43.chap-74
 44. 44.chap-75
 45. 45.chap-76
 46. 46.chap-77
 47. 47.chap-78
 48. 48.chap-79
 49. 49.chap-80
 50. 50.chap-81
 51. 51.chap-82
 52. 52.chap-83
 53. 53.chap-84
 54. 54.chap-85
 55. 55.chap-86
 56. 56.chap-87
 57. 57.chap-88
 58. 58.chap-89
 59. 59.chap-90
 60. 60.chap-91
 61. 61.chap-92
 62. 62.chap-93
 63. 63.chap-94
 64. 64.chap-95
 65. 65.chap-96
 66. 66.chap-97
 67. 67.chap-98
 68. 68.chap-99
 69. 69.chap-100
 70. 70.chap-101
 71. 71.chap-102
 72. 72.chap-103
 73. 73.chap-104
 74. 74.chap-105
 75. 75.chap-106
 76. 76.chap-107
 77. 77.chap-108
 78. 78.chap-109
 79. 79.chap-110
 80. 80.chap-111
 81. 81.chap-112
 82. 82.chap-113
 83. 83.chap-114
 84. 84.chap-115
 85. 85.chap-116
 86. 86.chap-117
 87. 87.chap-118
 88. 88.chap-119
 89. 89.chap-120
 90. 90.chap-121
 91. 91.chap-122
 92. 92.chap-123
 93. 93.chap-124
 94. 94.chap-125
 95. 95.chap-126
 96. 96.chap-127
 97. 97.chap-128
 98. 98.chap-129
 99. 99.chap-130
 100. 100.chap-131
 101. 101.chap-132
 102. 102.chap-133
 103. 103.chap-134
 104. 104.chap-135
 105. 105.chap-136
 106. 106.chap-137
 107. 107.chap-138
 108. 108.chap-139
 109. 109.chap-140
 110. 110.chap-141
 111. 111.chap-142
 112. 112.chap-143
 113. 113.chap-144
 114. 114.chap-145
 115. 115.chap-146
 116. 116.chap-147
 117. 117.chap-148
 118. 118.chap-149
 119. 119.chap-150
 120. 120.chap-151
 121. 121.chap-152
 122. 122.chap-153
 123. 123.chap-154
 124. 124.chap-155
 125. 125.chap-156
 126. 126.chap-157
 127. 127.chap-158
 128. 128.chap-159
 129. 129.chap-160
 130. 130.chap-161
 131. 131.chap-162
 132. 132.chap-163
 133. 133.chap-164
 134. 134.chap-165
 135. 135.chap-166
 136. 136.chap-167
 137. 137.chap-168
 138. 138.chap-169
 139. 139.chap-170
 140. 140.chap-171
 141. 141.chap-172
 142. 142.chap-173
 143. 143.chap-174
 144. 144.chap-175
 145. 145.chap-176
 146. 146.chap-177
 147. 147.chap-178
 148. 148.chap-179
 149. 149.chap-180
 150. 150.chap-181
 151. 151.chap-182
 152. 152.chap-183
 153. 153.chap-184
 154. 154.chap-185
 155. 155.chap-186
 156. 156.chap-187
 157. 157.chap-188
 158. 158.chap-189
 159. 159.chap-190
 160. 160.chap-191
 161. 161.chap-192
 162. 162.chap-193
 163. 163.chap-194
 164. 164.chap-195
 165. 165.chap-196
 166. 166.chap-197
 167. 167.chap-198
 168. 168.chap-199
 169. 169.chap-200
 170. 170.chap-201
 171. 171.chap-202
 172. 172.chap-203
 173. 173.chap-204
 174. 174.chap-205
 175. 175.chap-206
 176. 176.chap-207
 177. 177.chap-208
 178. 178.chap-209
 179. 179.chap-210
 180. 180.chap-211
 181. 181.chap-212
 182. 182.chap-213
 183. 183.chap-214
 184. 184.chap-215
 185. 185.chap-216
 186. 186.chap-217
 187. 187.chap-218
 188. 188.chap-219
 189. 189.chap-220
 190. 190.chap-221
 191. 191.chap-222
 192. 192.chap-223
 193. 193.chap-224
 194. 194.chap-225
 195. 195.chap-226
 196. 196.chap-227
 197. 197.chap-228
 198. 198.chap-229
 199. 199.chap-230
 200. 200.chap-231
 201. 201.chap-232
 202. 202.chap-233
 203. 203.chap-234
 204. 204.chap-235
 205. 205.chap-236
 206. 206.chap-237
 207. 207.chap-238
 208. 208.chap-239
 209. 209.chap-240
 210. 210.chap-241
 211. 211.chap-242
 212. 212.chap-243
 213. 213.chap-244
 214. 214.chap-245
 215. 215.chap-246
 216. 216.chap-247
 217. 217.chap-248
 218. 218.chap-249
 219. 219.chap-250
 220. 220.chap-251
 221. 221.chap-252
 222. 222.chap-253
 223. 223.chap-254
 224. 224.chap-255
 225. 225.chap-256
 226. 226.chap-257
 227. 227.chap-258
 228. 228.chap-259
 229. 229.chap-260
 230. 230.chap-261
 231. 231.chap-262
 232. 232.chap-263
 233. 233.chap-264
 234. 234.chap-265
 235. 235.chap-266
 236. 236.chap-267
 237. 237.chap-268
 238. 238.chap-269
 239. 239.chap-270
 240. 240.chap-271
 241. 241.chap-272
 242. 242.chap-273
 243. 243.chap-274
 244. 244.chap-275
 245. 245.chap-276
 246. 246.chap-277
 247. 247.chap-278
 248. 248.chap-279
 249. 249.chap-280
 250. 250.chap-281
 251. 251.chap-282
 252. 252.chap-283
 253. 253.chap-284
 254. 254.chap-285
 255. 255.chap-286
 256. 256.chap-287
 257. 257.chap-288
 258. 258.chap-289
 259. 259.chap-290
 260. 260.chap-291
 261. 261.chap-292
 262. 262.chap-293
 263. 263.chap-294
 264. 264.chap-295
 265. 265.chap-296
 266. 266.chap-297
 267. 267.chap-298
 268. 268.chap-299
 269. 269.chap-300
 270. 270.chap-301
 271. 271.chap-302
 272. 272.chap-303
 273. 273.chap-304
 274. 274.chap-305
 275. 275.chap-306
 276. 276.chap-307
 277. 277.chap-308
 278. 278.chap-309
 279. 279.chap-310
 280. 280.chap-311
 281. 281.chap-312
 282. 282.chap-313
 283. 283.chap-314
 284. 284.chap-315
 285. 285.chap-316
 286. 286.chap-317
 287. 287.chap-318
 288. 288.chap-319
 289. 289.chap-320
 290. 290.chap-322
 291. 291.chap-323
 292. 292.chap-324
 293. 293.chap-325
 294. 294.chap-326
 295. 295.chap-321
 296. 296.chap-327
 297. 297.chap-328
 298. 298.chap-329
 299. 299.chap-330
 300. 300.chap-331
 301. 301.chap-332
 302. 302.chap-333
 303. 303.chap-334
 304. 304.chap-335
 305. 305.chap-39
 306. 306.chap-40
 307. 307.chap-41
 308. 308.chap-42
 309. 309.chap-43
 310. 310.chap-44
 311. 311.chap-45
 312. 312.chap-46
 313. 313.chap-47
 314. 314.chap-48
 315. 315.chap-336
 316. 316.chap-337
 317. 317.chap-338
 318. 318.chap-339
 319. 319.chap-340
 320. 320.chap-341
 321. 321.chap-49
 322. 322.chap-50
 323. 323.chap-51
 324. 324.chap-52
 325. 325.chap-53
 326. 326.chap-342
 327. 327.chap-343
 328. 328.chap-344
 329. 329.chap-345
 330. 330.chap-346
 331. 331.chap-347
 332. 332.chap-348
 333. 333.chap-349
 334. 334.chap-350
 335. 335.chap-351
 336. 336.chap-352
 337. 337.chap-353
 338. 338.chap-354
 339. 339.chap-355
 340. 340.chap-356
 341. 341.chap-357
 342. 342.chap-358
 343. 343.chap-359
 344. 344.chap-360
 345. 345.chap-361
 346. 346.chap-362
 347. 347.chap-363
 348. 348.chap-364
 349. 349.chap-365
 350. 350.chap-366
 351. 351.chap-367
 352. 352.chap-368
 353. 353.chap-369
 354. 354.chap-370
 355. 355.chap-371
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý
Diamond no Acechap 303Lượt xem1,002

Diamond no Ace

Một manga về bóng chày của Yuji Terajima. Bộ truyện đã chiến thắng giải thưởng thường niên lần thứ 53 Shogakukan Manga (2008) và Giải thưởng Kodansha Manga thường niên lần thứ 34 cho thể loại Shounen. Truyện kể về Sawamura Eijun, một Pitcher của một đội bóng tầm thường. Khi ngôi trường đang học sắp đóng cửa, cậu tình cờ được mời về một ngôi trường có đẳng cấp quốc gia. Từ đây, cậu quyết định theo đuổi bóng chày.....
Modifychap 36Lượt xem117

Modify

Bộ truyện kể về các cuộc đua xe RC (điều khiển từ xa)

Suki desu Suzuki-kun!!

Suzuki Hikaru - Một cầu thủ bóng rổ tương lai cùng với người bạn thời thơ ấu yêu thầm mình - Itou Chihiro đến trường cấp hai ngày đầu tiên. Tình cờ, Hikaru đã giúp cô bạn Hosino Sayaka - người nhút nhát khỏi sự bắt nạt của Suzuki Shinobu - Kẻ nhà giàu "Lùn mà lối". Và sau đó, Hikaru vẫn gặp lại Hoshino, nhưng tại sân thượng, lúc cô bé nhút nhát ...

Nữ Cầu Thủ Xinh Đẹp

Midori sống ở một đảo nhỏ gần tokyo, rất thích chơi bóng đá.Cô luôn hy vọng có một ngày gặp lại người đã dạy mình môn bóng đá là Tsukasa.Thế nhưng khi gặp lại, Midori phát hiện Tsukasa giờ đã trở thành người chuyên gây vết thương cho cầu thủ khác trong trận đấu và thậm chí anh ta còn lừa lấy đi sự trong trắng của Midori.Quyết tâm trả thù, Midori đã đăng ký vào một trường... nam sinh ở Tokyo để tham gia đội bóng nổi tiếng của trường này.Dĩ ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!