Truyện Dịch

Đào Hoa Bảo Điển

Sơ lược

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Thể loạiManhua, Truyện Màu
Lượt xem3,405
Theo dõi1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-8
 8. 08.chap-10
 9. 09.chap-11
 10. 10.chap-12
 11. 11.chap-13
 12. 12.chap-14
 13. 13.chap-15
 14. 14.chap-16
 15. 15.chap-17
 16. 16.chap-18
 17. 17.chap-19
 18. 18.chap-20
 19. 19.chap-21
 20. 20.chap-22
 21. 21.chap-23
 22. 22.chap-24
 23. 23.chap-25
 24. 24.chap-26
 25. 25.chap-27
 26. 26.chap-28
 27. 27.chap-29
 28. 28.chap-30
 29. 29.chap-31
 30. 30.chap-32
 31. 31.chap-33
 32. 32.chap-34
 33. 33.chap-35
 34. 34.chap-36
 35. 35.chap-37
 36. 36.chap-38
 37. 37.chap-39
 38. 38.chap-40
 39. 39.chap-41
 40. 40.chap-42
 41. 41.chap-43
 42. 42.chap-44
 43. 43.chap-45
 44. 44.chap-46
 45. 45.chap-47
 46. 46.chap-48
 47. 47.chap-49
 48. 48.chap-50
 49. 49.chap-51
 50. 50.chap-51.1
 51. 51.chap-51.2
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-219
 152. 152.chap-220
 153. 153.chap-221
 154. 154.chap-222
 155. 155.chap-223
 156. 156.chap-224
 157. 157.chap-225
 158. 158.chap-226
 159. 159.chap-227
 160. 160.chap-228
 161. 161.chap-229
 162. 162.chap-230
 163. 163.chap-231
 164. 164.chap-232
 165. 165.chap-233
 166. 166.chap-234
 167. 167.chap-235
 168. 168.chap-236
 169. 169.chap-237
 170. 170.chap-238
 171. 171.chap-239
 172. 172.chap-240
 173. 173.chap-241
 174. 174.chap-242
 175. 175.chap-243
 176. 176.chap-244
 177. 177.chap-245
 178. 178.chap-246
 179. 179.chap-247
 180. 180.chap-248
 181. 181.chap-249
 182. 182.chap-250
 183. 183.chap-251
 184. 184.chap-252
 185. 185.chap-253
 186. 186.chap-254
 187. 187.chap-255
 188. 188.chap-256
 189. 189.chap-257
 190. 190.chap-258
 191. 191.chap-259
 192. 192.chap-260
 193. 193.chap-261
 194. 194.chap-262
 195. 195.chap-263
 196. 196.chap-264
 197. 197.chap-265
 198. 198.chap-266
 199. 199.chap-267
 200. 200.chap-268
 201. 201.chap-269
 202. 202.chap-270
 203. 203.chap-271
 204. 204.chap-272
 205. 205.chap-273
 206. 206.chap-274
 207. 207.chap-275
 208. 208.chap-276
 209. 209.chap-277
 210. 210.chap-278
 211. 211.chap-279
 212. 212.chap-280
 213. 213.chap-281
 214. 214.chap-282
 215. 215.chap-283
 216. 216.chap-284
 217. 217.chap-285
 218. 218.chap-286
 219. 219.chap-287
 220. 220.chap-288
 221. 221.chap-289
 222. 222.chap-290
 223. 223.chap-291
 224. 224.chap-292
 225. 225.chap-293
 226. 226.chap-294
 227. 227.chap-295
 228. 228.chap-296
 229. 229.chap-297
 230. 230.chap-298
 231. 231.chap-299
 232. 232.chap-300
 233. 233.chap-301
 234. 234.chap-302
 235. 235.chap-303
 236. 236.chap-304
 237. 237.chap-305
 238. 238.chap-306
 239. 239.chap-307
 240. 240.chap-308
 241. 241.chap-309
 242. 242.chap-310
 243. 243.chap-311
 244. 244.chap-312
 245. 245.chap-313
 246. 246.chap-314
 247. 247.chap-315
 248. 248.chap-316
 249. 249.chap-317
 250. 250.chap-318
 251. 251.chap-319
 252. 252.chap-320
 253. 253.chap-321
 254. 254.chap-322
 255. 255.chap-323
 256. 256.chap-324
 257. 257.chap-325
 258. 258.chap-326
 259. 259.chap-327
 260. 260.chap-328
 261. 261.chap-329
 262. 262.chap-330
 263. 263.chap-331
 264. 264.chap-332
 265. 265.chap-333
 266. 266.chap-334
 267. 267.chap-335
 268. 268.chap-336
 269. 269.chap-337
 270. 270.chap-338
 271. 271.chap-339
 272. 272.chap-340
 273. 273.chap-341
 274. 274.chap-342
 275. 275.chap-343
 276. 276.chap-344
 277. 277.chap-345
 278. 278.chap-346
 279. 279.chap-347
 280. 280.chap-348
 281. 281.chap-349
 282. 282.chap-350
 283. 283.chap-351
 284. 284.chap-352
 285. 285.chap-353
 286. 286.chap-354
 287. 287.chap-355
 288. 288.chap-356
 289. 289.chap-357
 290. 290.chap-358
 291. 291.chap-359
 292. 292.chap-360
 293. 293.chap-361
 294. 294.chap-362
 295. 295.chap-363
 296. 296.chap-364
 297. 297.chap-365
 298. 298.chap-366
 299. 299.chap-367
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Ảnh Đế Yêu Hồ

ND: Niên hạ thâm tình bá đạo tổng tài công VS Eo thon chân dài da bạch mạo mĩ tâm cơ dụ thụ. -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com -------------------------- #LMNX19 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Nhiệt độ xã giao

Tống Viễn Quân vô tình kết giao với người bạn trên một phần mềm mà cậu ghét nhất - Phương Thiều Mộ. Rồi phát hiện đối phương dính người hơn so với trí tưởng tượng của mình...

Hoang Ngôn Tiên Sinh

Cảnh sát Thẩm có khả năng nhận biết lời nói dối, nó giống như một luồng điện làm anh ta đau đớn. Thế nhưng khắc tinh Luật Sư Hà lại là kẻ nói dối không ngại mồm, khéo léo dụ dỗ khiến Cảnh sát Thẩm khó lòng không sa vào bẫy. Bọn họ không những cộng sự tốt mà còn từng là một cặp đôi. Sự thân mật đã từng bị lời nói dối ...

Độc Sủng Tuyệt Sắc Tiểu Kiều Thê

LỊCH TRÌNH: Cập nhật thường xuyên mỗi ngày! RAW: 91 CHAP (HOÀN PHẦN 1) : [CHƯA CẬP NHẬT] -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX24 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!