Tùy chỉnh

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên [chap 5]

[Cập nhật lúc: 08/04/2021 13:15:14]

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 1

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 2

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 3

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 4

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 5

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 6

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 7

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 8

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 9

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 10

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 11

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 12

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 13

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 14

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 15

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 16

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 17

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 18

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 19

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 20

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 21

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5 - 22

Bình Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên chap 5

Truyện gợi ý

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong ...

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!