Tùy chỉnh

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp [chap 26]

[Cập nhật lúc: 12/04/2021 18:00:40]

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 1

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 2

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 3

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 4

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 5

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 6

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 7

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 8

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 9

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 10

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 11

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 12

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 13

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 14

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 15

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 16

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 17

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 18

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 19

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 20

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 21

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 22

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 23

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 24

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 25

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 26

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 27

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 28

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 29

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 30

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 31

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 32

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 33

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 34

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 35

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 36

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 37

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 38

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 39

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 40

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 41

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 42

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 43

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 44

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 45

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 46

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 47

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 48

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 49

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 50

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 51

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 52

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 53

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 54

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 55

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 56

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 57

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 58

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 59

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 60

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 61

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 62

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 63

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 64

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 65

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 66

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 67

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 68

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 69

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 70

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 71

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 72

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 73

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 74

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 75

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 76

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 77

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 78

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 79

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 80

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 81

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 82

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 83

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 84

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 85

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 86

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 87

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 88

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 89

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26 - 90

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp chap 26

Truyện gợi ý

Vua Thời Không

Trong tương lai không xa, thiên thạch rơi xuống Trái Đất, nhưng đột nhiên biến mất lúc sắp chạm vào mặt đất. Ngay sau đó đám quái vật, ma thú xuất hiện trên toàn cầu. Một số người thức tỉnh siêu năng lực, họ có khả năng chiến đấu ngang sức với quái vật. Từ đó lịch sử thế giới chính thức lật sang mới. Park Tae Min chàng trai 7 tuổi năm đó chứng kiến mọi thứ đổi thay, 20 năm sau thức tỉnh siêu năng lực. Qua nhiều lần giải quyết nhiệm vụ ...

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...

Tạo Tác Trong Ngục Tối

Các hầm ngục hấp dẫn tâm trí con người, chúng tự mạnh lên bằng sức mạnh của những người đã chết bên trong chúng, đồng thời sử dụng mồi nhử là các tạo tác để dụ dỗ nhiều nạn nhân hơn nữa. Stetch Atelier - Người dò đường đã bị giết bởi lòng tham ngay trong hầm ngục. Nhưng anh ta đã vượt qua ngưỡng của của tử vong, và được ban tặng cơ hội sống thứ hai! Anh  bắt đầu chuyến hành trình dài của mình để trả thù,“Khoảnh khắc ta chạm ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!