Tùy chỉnh

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường [chap 31]

[Cập nhật lúc: 28/04/2021 14:45:14]

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 1

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 2

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 3

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 4

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 5

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 6

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 7

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 8

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 9

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 10

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 11

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 12

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 13

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 14

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 15

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 16

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 17

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 18

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 19

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 20

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 21

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 22

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 23

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 24

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 25

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 26

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 27

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 28

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 29

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 30

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 31

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 32

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 33

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 34

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31 - 35

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 31

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Nguyên Tônchap 312.5Lượt xem79,192

Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân ...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!