Tùy chỉnh

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường [chap 7]

[Cập nhật lúc: 18/01/2021 09:17:31]

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 1

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 2

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 3

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 4

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 5

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 6

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 7

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 8

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 9

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 10

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 11

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 12

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 13

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 14

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 15

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 16

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 17

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 18

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 19

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 20

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 21

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 22

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 23

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 24

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 25

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 26

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 27

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 28

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 29

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 30

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 31

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 32

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 33

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 34

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 35

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 36

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7 - 37

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường chap 7

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!