Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 6]

[Cập nhật lúc: 13/11/2020 23:00:05]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 6

Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,279

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ