Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 22]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 27

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 28

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 29

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 30

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 31

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22 - 32

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 22

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!