Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 11]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 27

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 28

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 29

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 30

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 31

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 32

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 33

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 34

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 35

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 36

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 37

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11 - 38

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 11

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!