Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 9]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 9

Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!