Truyện Dịch

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Sơ lược

Nếu ai thích đọc thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian thì hãy nhảy hố đi nào. Ở mạt thế, cô gái mồ côi Mục Diệc Nhiên ôm nỗi hận mà chết, nào ngờ cô được trọng sinh, quay về 3 ngày trước mạt thế. Đời này tay đánh ả điếm, chân đạp nam cặn bã, nhận được không gian tích trữ vật tư, nhưng lại bất cẩn chọc phải quân thiếu...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem22,962
Theo dõi40
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-54.1
 56. 56.chap-54.2
 57. 57.chap-55
 58. 58.chap-56
 59. 59.chap-57
 60. 60.chap-58
 61. 61.chap-59
 62. 62.chap-60
 63. 63.chap-61
 64. 64.chap-62
 65. 65.chap-63
 66. 66.chap-64
 67. 67.chap-65
 68. 68.chap-66
 69. 69.chap-67
 70. 70.chap-68
 71. 71.chap-69
 72. 72.chap-70
 73. 73.chap-71
 74. 74.chap-72
 75. 75.chap-73
 76. 76.chap-74
 77. 77.chap-75
 78. 78.chap-76
 79. 79.chap-77
 80. 80.chap-78
 81. 81.chap-79
 82. 82.chap-80
 83. 83.chap-81
 84. 84.chap-82
 85. 85.chap-83
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-85
 88. 88.chap-86
 89. 89.chap-87
 90. 90.chap-88
 91. 91.chap-89
 92. 92.chap-90
 93. 93.chap-91
 94. 94.chap-92
 95. 95.chap-93
 96. 96.chap-94
 97. 97.chap-95
 98. 98.chap-96
 99. 99.chap-97
 100. 100.chap-98
 101. 101.chap-99
 102. 102.chap-100
 103. 103.chap-101
 104. 104.chap-102
 105. 105.chap-103
 106. 106.chap-39.1
 107. 107.chap-39.2
 108. 108.chap-104
 109. 109.chap-105
 110. 110.chap-106
 111. 111.chap-107
 112. 112.chap-108
 113. 113.chap-109
 114. 114.chap-110
 115. 115.chap-111
 116. 116.chap-112
 117. 117.chap-113
 118. 118.chap-114
 119. 119.chap-115
 120. 120.chap-116
 121. 121.chap-117
 122. 122.chap-118
 123. 123.chap-119
 124. 124.chap-120
 125. 125.chap-121
 126. 126.chap-122
 127. 127.chap-123
 128. 128.chap-124
 129. 129.chap-125
 130. 130.chap-126
 131. 131.chap-127
 132. 132.chap-128
 133. 133.chap-129
 134. 134.chap-130
 135. 135.chap-131
 136. 136.chap-132
 137. 137.chap-133
 138. 138.chap-134
 139. 139.chap-135
 140. 140.chap-136
 141. 141.chap-137
 142. 142.chap-138
 143. 143.chap-139
 144. 144.chap-140
 145. 145.chap-141
 146. 146.chap-142
 147. 147.chap-143
 148. 148.chap-144
 149. 149.chap-145
 150. 150.chap-146
 151. 151.chap-147
 152. 152.chap-148
 153. 153.chap-149
 154. 154.chap-150
 155. 155.chap-151
 156. 156.chap-152
 157. 157.chap-153
 158. 158.chap-154
 159. 159.chap-155
 160. 160.chap-156
 161. 161.chap-157
 162. 162.chap-158
 163. 163.chap-159
 164. 164.chap-160
 165. 165.chap-161
 166. 166.chap-162
 167. 167.chap-163
 168. 168.chap-164
 169. 169.chap-165
 170. 170.chap-166
 171. 171.chap-167
 172. 172.chap-168
 173. 173.chap-169
 174. 174.chap-170
 175. 175.chap-171
 176. 176.chap-172
 177. 177.chap-173
 178. 178.chap-174
 179. 179.chap-175
 180. 180.chap-176
 181. 181.chap-177
 182. 182.chap-178
 183. 183.chap-179
 184. 184.chap-180
 185. 185.chap-181
 186. 186.chap-182
 187. 187.chap-183
 188. 188.chap-184
 189. 189.chap-185
 190. 190.chap-186
 191. 191.chap-187
 192. 192.chap-188
 193. 193.chap-189
 194. 194.chap-190
 195. 195.chap-191
 196. 196.chap-192
 197. 197.chap-193
 198. 198.chap-194
 199. 199.chap-195
 200. 200.chap-196
 201. 201.chap-197
 202. 202.chap-198
 203. 203.chap-199
 204. 204.chap-200
 205. 205.chap-201
 206. 206.chap-202
 207. 207.chap-203
 208. 208.chap-204
 209. 209.chap-205
 210. 210.chap-206
 211. 211.chap-207
 212. 212.chap-208
 213. 213.chap-209
 214. 214.chap-210
 215. 215.chap-211
 216. 216.chap-212
 217. 217.chap-213
 218. 218.chap-214
 219. 219.chap-215
 220. 220.chap-216
 221. 221.chap-217
 222. 222.chap-218
 223. 223.chap-219
 224. 224.chap-220
 225. 225.chap-221
 226. 226.chap-222
 227. 227.chap-226
 228. 228.chap-227
 229. 229.chap-223
 230. 230.chap-224
 231. 231.chap-225
 232. 232.chap-228
 233. 233.chap-229
 234. 234.chap-230
 235. 235.chap-231
 236. 236.chap-232
 237. 237.chap-233
 238. 238.chap-234
 239. 239.chap-235
 240. 240.chap-236
 241. 241.chap-237
 242. 242.chap-238
 243. 243.chap-239
 244. 244.chap-240
 245. 245.chap-241
 246. 246.chap-242
 247. 247.chap-243
 248. 248.chap-244
 249. 249.chap-245
 250. 250.chap-246
 251. 251.chap-247
 252. 252.chap-248
 253. 253.chap-249
 254. 254.chap-250
 255. 255.chap-251
 256. 256.chap-252
 257. 257.chap-253
 258. 258.chap-254
 259. 259.chap-255
 260. 260.chap-256
 261. 261.chap-257
 262. 262.chap-258
 263. 263.chap-259
 264. 264.chap-260
 265. 265.chap-261
 266. 266.chap-262
 267. 267.chap-263
 268. 268.chap-264
 269. 269.chap-265
 270. 270.chap-266
 271. 271.chap-267
 272. 272.chap-268
 273. 273.chap-269
 274. 274.chap-270
 275. 275.chap-271
 276. 276.chap-272
 277. 277.chap-273
 278. 278.chap-274
 279. 279.chap-275
 280. 280.chap-276
 281. 281.chap-277
 282. 282.chap-278
 283. 283.chap-279
 284. 284.chap-280
 285. 285.chap-281
 286. 286.chap-282
 287. 287.chap-283
 288. 288.chap-284
 289. 289.chap-285
 290. 290.chap-286
 291. 291.chap-287
 292. 292.chap-288
 293. 293.chap-289
 294. 294.chap-290
 295. 295.chap-291
 296. 296.chap-292
 297. 297.chap-293
 298. 298.chap-294
 299. 299.chap-295
 300. 300.chap-296
 301. 301.chap-297
 302. 302.chap-298
 303. 303.chap-299
 304. 304.chap-300
 305. 305.chap-301
 306. 306.chap-302
 307. 307.chap-303
 308. 308.chap-304
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Hoàng Hậu Bận Lắm

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Đế Thiếu Ngọt Sủng: Manh Thê Sống Lại Không Ngoan

Kiếp trước, Diệp Linh đang sống thì bị Mặc Lãnh Kình khoét tim mà chết. Trùng sinh sống lại, Diệp Linh lại trở thành cô vợ ngốc của Mặc Lãnh Kình. Cô hận hắn thấu xương. Thậm chí còn giả nam rồi nhanh chóng trở thành nam thần trong giới showbiz. Không ngờ rằng người đàn ông kia lại ép cô vào tường: \"Đừng tưởng thay đổi thân phận thì tôi không nhận ra cô!\"

Điền viên mật sủng: Cô vợ nóng bỏng

Lại lần nữa tỉnh lại, không chỉ có trọng sinh tới rồi cổ đại nông thôn, còn nhiều bốn cái như hoa như ngọc phu quân người được đề cử…… Lựa chọn cưỡng bách chứng liễu đóa tỏ vẻ, bổn cô nương tuyển, tuyển không được a!

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!