Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm
Tôi Lên Cấp Chỉ Bằng Cách Ăn, Leveling Up, By Only Eating!
Tùy chỉnh

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm [chap 18]

[Cập nhật lúc: 18/08/2020 14:33:26]

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 1

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 2

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 3

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 4

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 5

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 6

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 7

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 8

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 9

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 10

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 11

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 12

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 13

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 14

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 15

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 16

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 17

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 18

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 19

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 20

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 21

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 22

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 23

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 24

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 25

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 26

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 27

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 28

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 29

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 30

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 31

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 32

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 33

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 34

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 35

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 36

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 37

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 38

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 39

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 40

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 41

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 42

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 43

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 44

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 45

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 46

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 47

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 48

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 49

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 50

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 51

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 52

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 53

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 54

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 55

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 56

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 57

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 58

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 59

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 60

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 61

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 62

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 63

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 64

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 65

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 66

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 67

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 68

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 69

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 70

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 71

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 72

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 73

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 74

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 75

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 76

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 77

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 78

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 79

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 80

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 81

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 82

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 83

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 84

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 85

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 86

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 87

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 88

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 89

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18 - 90

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 18

Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...

Người Nâng Cấp

Một ngày nọ, ngôi làng của thợ rèn NPC Aiden bị xoá sổ bởi hệ thống điều hành. Vào khoảnh khắc anh và em gái của anh Alice tan biến, anh đã thề với bản thân: “Mình sẽ tự tay huỷ diệt cái hệ thống này”. Chính vào lúc đó, một giọng nói đã vang lên “Bạn đã mở khoá quyền năng của Điều hành viên, Điều hành viên Lv. 1”. Aiden tỉnh dậy với một năng lực mới, đánh dấu khởi đầu của cuộc hành trình làm một Điều hành viên...! Rồi Aiden sẽ ra ...

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng

5 năm sau khi thế giới thay đổi, trùm cuối xuất hiện. [Trùm cuối của khu vực Trái đất, Nữ hoàng băng giá, đã xuất hiện.] Trùm cuối! Nếu chúng ta có thể đánh bại cô ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường! Năm người chơi hàng đầu thế giới, bao gồm cả Spectre Seo Jun-ho, cuối cùng đã đánh bại Frost Queen ... Nhưng họ đã chìm vào giấc ngủ sâu. 25 năm trôi qua. "Tầng thứ hai? Nó không kết thúc khi Nữ hoàng băng giá chết? Bóng ma tỉnh dậy ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 15Báo vi phạm
Đồ ăn trông thật ngon a~
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 2Báo vi phạm
Main mập mà trông cute vlemo
AuthorKhách Lạ
N Trả lời Báo vi phạm
Đọc tên truyện cứ tưởng thánh gióng =)))