Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm
Tôi Lên Cấp Chỉ Bằng Cách Ăn, Leveling Up, By Only Eating!
Tùy chỉnh

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm [chap 12]

[Cập nhật lúc: 18/08/2020 14:33:26]

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 1

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 2

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 3

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 4

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 5

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 6

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 7

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 8

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 9

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 10

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 11

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 12

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 13

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 14

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 15

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 16

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 17

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 18

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 19

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 20

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 21

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 22

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 23

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 24

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 25

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 26

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 27

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 28

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 29

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 30

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 31

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 32

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 33

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 34

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 35

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 36

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 37

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 38

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 39

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 40

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 41

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 42

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 43

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 44

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 45

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 46

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 47

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 48

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 49

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 50

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 51

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 52

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 53

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 54

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 55

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 56

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 57

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 58

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 59

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 60

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 61

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 62

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 63

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 64

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 65

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 66

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 67

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 68

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 69

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 70

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12 - 71

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 12

Truyện gợi ý

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc

Park Do Hyeok người đang sống như một người làm công ăn lương bình thường đã trở thành người được thức tỉnh đúng như mong muốn trong thời khắc rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng! Những kỉ niệm và kinh nghiệm trong trò chơi mà dành cả cuộc đời 20 tuổi đã trở thành năng lực thức tỉnh!! Hơn nữa, từ bây giờ hoạt động sôi nổi kì dị có một không hai của Park Do Hyeok người chơi thần chú nhắm tới đỉnh cao thế giới ‘người được thức tỉnh ...

Tôi Là Lính Mới

15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 15Báo vi phạm
Đồ ăn trông thật ngon a~
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 2Báo vi phạm
Main mập mà trông cute vlemo
AuthorKhách Lạ
N Trả lời Báo vi phạm
Đọc tên truyện cứ tưởng thánh gióng =)))