Tùy chỉnh

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh [chap 232]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 20:26:31]

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 1

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 2

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 3

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 4

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 5

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 6

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 7

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 8

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 9

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232 - 10

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh chap 232

Truyện gợi ý

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!