Tùy chỉnh

Phượng hoàng vu phi [chap 13]

[Cập nhật lúc: 01/08/2020 08:31:19]

Phượng hoàng vu phi chap 13

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 1

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 2

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 3

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 4

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 5

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 6

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 7

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 8

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 9

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 10

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 11

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 12

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 13

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 14

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 15

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 16

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 17

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 18

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 19

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 20

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 21

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 22

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 23

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 24

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 25

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 26

Phượng hoàng vu phi chap 13 - 27

Phượng hoàng vu phi chap 13

Truyện gợi ý

Quận chúa bất tư gia

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ "Đoan Trang Nghiêm Chỉnh". Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ ...

Thịnh Thế An Nhiên

Thời Chu, quyền lực của hoàng đế bị một vài thế lực trong nước phân tán, trong đó thế lực thừa tướng Lạc Viêm và nước chư hầu Triệu Tiệp lớn mạnh nhất. Lúc giao chiến, đại đô đốc Ân Mặc Hàn của Triệu Tiệp bị thương nặng, tình cờ gặp được con gái Lạc Viêm – Lạc An Nhiên đào hôn bỏ trốn. Hai người đều không nói rõ thân phận, sau khi bị thích khách ám sát, bị sơn tặc chặn đường, đã cùng nhau về phủ đệ Ân Mặc Hàn. Đến lúc ...

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!