Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 129]

[Cập nhật lúc: 28/04/2021 09:45:31]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 129

Truyện gợi ý

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Tuyệt Thế Võ Hồn

Long mạch đại lục, thị tộc tông môn quần lập, võ giả tranh đấu không ngừng. Thiếu niên Trần phPng, tuy không thiên phú, cũng nghĩ chống lại thiên mệnh, mười năm chịu nhục, nhận hết lặng lẽ. May mắn được lương sư dạy bảo, đến chí tôn long huyết, thần bí cổ đỉnh, đạp lên từ từ tu hành, cùng con đường cường giả tranh đoạt !

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới ...

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!