Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 126]

[Cập nhật lúc: 26/04/2021 10:15:55]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 126

Truyện gợi ý
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem17,811

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!