Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 95]

[Cập nhật lúc: 29/01/2021 15:45:23]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 95

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!