Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 88]

[Cập nhật lúc: 12/01/2021 15:45:04]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 88

Truyện gợi ý

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem13,676

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!