Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 82]

[Cập nhật lúc: 02/01/2021 08:18:07]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 82

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!