Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 78]

[Cập nhật lúc: 29/12/2020 01:30:19]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 37

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78 - 38

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 78

Truyện gợi ý

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới ...

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!