Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 76]

[Cập nhật lúc: 29/12/2020 01:30:19]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 76

Truyện gợi ý

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!