Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 65]

[Cập nhật lúc: 11/12/2020 13:30:05]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 65

Truyện gợi ý

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!