Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 40]

[Cập nhật lúc: 21/09/2020 11:16:13]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 37

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 38

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 39

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40 - 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 40

Truyện gợi ý

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem13,689

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!