Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 39]

[Cập nhật lúc: 21/09/2020 11:16:13]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 37

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 38

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 39

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 41

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 42

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 43

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 44

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 45

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 46

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 47

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 48

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 49

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 50

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 51

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 52

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 53

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 54

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 55

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 56

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39 - 57

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 39

Truyện gợi ý

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới ...

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!