Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 25]

[Cập nhật lúc: 07/08/2020 14:00:20]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 25

Truyện gợi ý

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem13,524

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!