Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 11]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:53:05]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 11

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!