Tùy chỉnh

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi [chap 0]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:45]

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 1

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 2

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 3

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 4

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 5

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 6

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 7

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 8

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 9

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 10

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 11

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 12

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 13

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi chap 0 - 14

Truyện gợi ý

Cuốn videogame kỳ lạ

Chiharu - một học sinh trường trung học tự tử. Để lại phía sau chỉ một đầu mối : Portus- một videogame mà cô đã nói đến ngay trước khi chết. Người bạn tốt nhất của cô ấy, Asami, cố tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chiharu . Với sự giúp đỡ của hai giáo viên Keigo và Mayumi, họ quyết định khám phá những bí mật đằng sau Portus...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!