Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 53]

[Cập nhật lúc: 07/10/2020 22:00:13]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 53

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem1,719

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Thần Võ Đế Tôn

Nhất đại đại năng cao thủ, bị người tính toán, hồn bay khỏi tán, dưới cơ duyên xảo hợp sống lại tại thế, mượn nhờ ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm, thực lực quật khởi, giẫm thiên tài vô số, đạp cao thủ nhiều như mây, thần cản giết thần, phật cản giết phật, cuối cùng dẫn đầu thủ hạ của mình, cường thế trở về chư thiên vạn giới, nhấc lên đạo đạo gió tanh mưa máu.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!