Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 50]

[Cập nhật lúc: 07/10/2020 22:00:13]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 36

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 37

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 38

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 39

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50 - 40

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 50

Truyện gợi ý

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Tuyệt Thế Phi Đao

Nhiếp Thần đến linh giới, quật khởi tại đô thị, chỉ là sinh viên như thế nào xem thoả thích tuyệt sắc mỹ nữ, bá chiến các tộc thiên kiêu, trấn áp vạn cổ quần hùng, thời điểm phi đao phá không , thuấn sát chư thiên bá chủ

Con gái bảo bối của ma vương

từ khi ở nhà cô, tôi bị bắt nạt rất nhiều. Muốn kết bạn nhưng vì béo mập nên bị bạn bè cô lập... sao đời người lại khó khăn như thế? tôi chỉ muốn sống thật tốt! sau một vụ tai nạn xe, lần nữa mở mắt ra, gì cơ? đây là ma giới? cha tôi là vua ma giới?! người cha ma vương này quả thực cuồng cưng chiều con gái, ngay cả những tiểu ca ca cũng yêu chiều bảo bảo ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!