Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 48]

[Cập nhật lúc: 03/10/2020 18:15:22]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 48

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Gamer Trương Thiên lăng đang chơi game hàng ngày, ngoài ý muốn xuyên vào trò chơi trở thành tổ sư một môn phái có option nhân vật max, vốn tưởng mình sẽ thành duy ngã độc tôn trong trò chơi, không nghĩ tới... Môn phái hiện giờ khốn cùng chán nản, chỉ còn lại 3 người ? Ngay cả sơn môn cũng là thuê, chủ nhà đang đến cửa thúc trả nợ! May mắn xuyên qua có chút phúc lợi, hệ thống kinh doanh Online! Xem lão tổ Trương thiên lâm quản lý môn phái thế nào, đem ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!