Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 40]

[Cập nhật lúc: 09/09/2020 18:15:20]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 40

Truyện gợi ý

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Thiếu niên Kim Ngô Vệ vì báo thù diệt môn, tại hắc đạo đệ nhất bang hội ẩn núp 10 Năm, lại ngoài ý muốn tiến vào đều trung nguyên mạnh nhất Võ Đang tiên hiệp học viện tu tiên, cũng âm thầm triển khai mình báo thù đại kế. Một cái giấu diếm thân phận thiếu niên hắc đạo đầu mục, một cái thực lực siêu quần lại nhát gan thích khóc sư huynh, một cái thần bí thích khách cùng một cái không đáng tin cậy say rượu sư phó, lại nhìn bốn người như ...

Tuyệt Thế Phi Đao

Nhiếp Thần đến linh giới, quật khởi tại đô thị, chỉ là sinh viên như thế nào xem thoả thích tuyệt sắc mỹ nữ, bá chiến các tộc thiên kiêu, trấn áp vạn cổ quần hùng, thời điểm phi đao phá không , thuấn sát chư thiên bá chủ

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!