Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 24]

[Cập nhật lúc: 23/07/2020 22:32:40]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 24

Truyện gợi ý

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Gamer Trương Thiên lăng đang chơi game hàng ngày, ngoài ý muốn xuyên vào trò chơi trở thành tổ sư một môn phái có option nhân vật max, vốn tưởng mình sẽ thành duy ngã độc tôn trong trò chơi, không nghĩ tới... Môn phái hiện giờ khốn cùng chán nản, chỉ còn lại 3 người ? Ngay cả sơn môn cũng là thuê, chủ nhà đang đến cửa thúc trả nợ! May mắn xuyên qua có chút phúc lợi, hệ thống kinh doanh Online! Xem lão tổ Trương thiên lâm quản lý môn phái thế nào, đem ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!