Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 12]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:07]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 36

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12 - 37

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 12

Truyện gợi ý

Mục Thần Ký

Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà... Với Tần Mục mà nói, con đường quật khởi bắt đầu...

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội Sau một biến cố lúc đó, lên cấp 3, Dương Minh trở thành một học sinh cá biệt, suốt ngày đánh nhau, học hành sa sút, ăn chơi lêu lổng, tuy nhiên, cơ bản vẫn là người "tốt", không chủ động gây sự với ai bao giờ. Một lần tình cờ giúp một ông lão bán hàng rong bên đường khỏi bọn du côn. Sau đó nó được ông lão tặng cho một cặp kính áp tròng thần kỳ, có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, kể cả... quần áo của mọi ...

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!