Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 4]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:07]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 36

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4 - 37

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 4

Truyện gợi ý

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Thú Nhânchap 235Lượt xem2,238

Thú Nhân

Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!