Tùy chỉnh

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế [chap 23]

[Cập nhật lúc: 23/09/2020 20:00:22]

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 1

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 2

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 3

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 4

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 5

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 6

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 7

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 8

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 9

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 10

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 11

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 12

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 13

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 14

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 15

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 16

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 17

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 18

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 19

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 20

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 21

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 22

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 23

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 24

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 25

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 26

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 27

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 28

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 29

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 30

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 31

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 32

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 33

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 34

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 35

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23 - 36

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 23

Truyện gợi ý

Đại Hiệp Truyền Kỳ (Thần Châu Hậu Truyện)

Bộ truyện nối tiếp phần "Thần Châu Kỳ Hiệp" Sau đại chiến Nga Mi Kim Đỉnh, Tiêu Thu Thủy lãnh đạo quần hào thành lập "Thần Châu Kết Nghĩa" kháng Kim. Quyền Lực Bang toàn lực ủng hộ chống gian thần, ngoại địch. Vì tìm lại Đường Phương, Tiêu Thu Thủy đại náo Đường Môn, sau cuộc chiến kinh thiên, Đường Môn suy sụp. Yêu nữ Đường Môn là Đường Điềm muốn xưng bá võ lâm, âm thầm thao túng hắc đạo "Thập Phương Bá Chủ", muốn đoạt Thiên Hạ ...

Dị Tộc Trùng Sinh

Năm 2023, linh khí thức tỉnh, mọi ngóc ngách trên thế giới đều bị bao bọc bởi linh khí nồng đậm, các sinh vật cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Loài người thức tỉnh bắt đầu có được năng lượng mạnh mẽ, những sinh vật khác bị ảnh hưởng bởi linh khí cũng tiến hóa thần tốc. Chuỗi thức ăn một lần nữa xáo trộn, loài người đã không còn là kẻ thống ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!