Tùy chỉnh

Linh Tôn Chi Tử [chap 42]

[Cập nhật lúc: 07/09/2020 14:46:49]

Linh Tôn Chi Tử chap 42

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 1

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 2

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 3

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 4

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 5

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 6

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 7

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 8

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 9

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 10

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 11

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 12

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 13

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 14

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 15

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 16

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 17

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 18

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 19

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 20

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 21

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 22

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 23

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 24

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 25

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 26

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 27

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 28

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 29

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 30

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 31

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 32

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 33

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 34

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 35

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 36

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 37

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 38

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 39

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 40

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 41

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 42

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 43

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 44

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 45

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 46

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 47

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 48

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 49

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 50

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 51

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 52

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 53

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 54

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 55

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 56

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 57

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 58

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 59

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 60

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 61

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 62

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 63

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 64

Linh Tôn Chi Tử chap 42 - 65

Linh Tôn Chi Tử chap 42

Truyện gợi ý

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
hitori hammata Trả lời Chapter 2Báo vi phạm
truyện rất đượcemo
Author Khách Lạ
người qua đường Trả lời Báo vi phạm
có truyện chữ ko ad ơi