Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 73]

[Cập nhật lúc: 17/01/2021 21:00:17]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 34

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 35

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73 - 38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 73

Truyện gợi ý

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!