Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 33]

[Cập nhật lúc: 06/09/2020 10:45:20]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 34

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 35

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 42

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 43

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 45

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 48

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33 - 49

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 33

Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Chung Cực Đấu La

Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa. Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!