Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 27]

[Cập nhật lúc: 16/08/2020 11:01:05]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 34

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 35

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 42

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 43

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 45

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 48

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 49

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 50

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 51

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 52

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 54

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27 - 55

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 27

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Chung Cực Đấu La

Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa. Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!