Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 15]

[Cập nhật lúc: 04/07/2020 22:45:03]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 34

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 35

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 42

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 43

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15 - 44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 15

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!