Cậu Bé Của Thần Chết
Giao Ước Tử Thần
Tùy chỉnh

Cậu Bé Của Thần Chết [chap 51]

[Cập nhật lúc: 13/01/2021 22:45:18]

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 1

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 2

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 3

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 4

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 5

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 6

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 7

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 8

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 9

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 10

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 11

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 12

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 13

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 14

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 15

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 16

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 17

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 18

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 19

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 20

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 21

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 22

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 23

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 24

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 25

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 26

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 27

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 28

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 29

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 30

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 31

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 32

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 33

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 34

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 35

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 36

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 37

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 38

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 39

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 40

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 41

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 42

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 43

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 44

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 45

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 46

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 47

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 48

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 49

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 50

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 51

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 52

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 53

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 54

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 55

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 56

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 57

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 58

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 59

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 60

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 61

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 62

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 63

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 64

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 65

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 66

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 67

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 68

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 69

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 70

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 71

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 72

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 73

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 74

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 75

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 76

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 77

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 78

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 79

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 80

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 81

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 82

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 83

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 84

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 85

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 86

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 87

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 88

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 89

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 90

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 91

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 92

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 93

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 94

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 95

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 96

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 97

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 98

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 99

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 100

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 101

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 102

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 103

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 104

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 105

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 106

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 107

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 108

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 109

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 110

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 111

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 112

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 113

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 114

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 115

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 116

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 117

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 118

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 119

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 120

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 121

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 122

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 123

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 124

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 125

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 126

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 127

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 128

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 129

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 130

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 131

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 132

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 133

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 134

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 135

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 136

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 137

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 138

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 139

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - 140

Cậu Bé Của Thần Chết chap 51

Truyện gợi ý

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Vượt qua giới hạn

Mang trong người một cuộc đời bất hạnh, Shin Youngwoo bấy giờ phải xúc đất và bốc gạch tại những công trình xây dựng. Cậu thậm chí phải lao động chân tay trong một trò chơi thực tế ảo có tên là Viên Mãn Giới! Tuy nhiên, vận may du nhập vào cuộc đời vô vọng của Young Woo. Nhân vật Grid của cậu, trong một nhiệm vụ đã phát hiện ra Động Kết Bắc. Trong nơi ấy, Young Woo đã vô tình tìm được "Bảo Thư của Pagma". Và đó là ngày đánh dấu cho sự ra ...

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
...k Trả lời Báo vi phạm
Xàm, sr t cục súc v đó
Author Khách Lạ
Nguyễn Trang Trả lời Chapter 30Báo vi phạm
ú ù, chị thần chết xinh thế =)))))))))) chả lẽ sau khi sử dụng tấm vé, thì có khả năng của người đó luôn à
Author Khách Lạ
Nguyễn Trang Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
emongầu vãi :v
Author Khách Lạ
Nguyễn Trang Trả lời Chapter 9Báo vi phạm
emotruyện vi diệu vcd luôn ý
Author Khách Lạ
Nguyễn Trang Trả lời Chapter 7Báo vi phạm
Truyện này cũng hay ghê á. Nam chính nhiều lúc nhu nhược quá, thực ra đối với sức mạnh của bản thân, vì sao k xây dựng hình tượng theo kiểu tự mình cố gắng nắm lấy sức mạnh hơn chút nhỉ
Author Thành viên
Rinkj Trả lời Chapter 3Báo vi phạm
Hí hí :)) vừa đọc truyện vừa học lịch sử